Traadita andmesidevõrgu kasutamise eeskiri külalistele.

Eeskiri on Rakvere Vallavalitsuse külalistele avaliku traadita andmesidevõrgu (edaspidi külalisvõrk) vahendite ja teenuste kasutamiseks.

Isik, kes on ühendatud külalisvõrguga või läbi külalisvõrgu ühenduse loonud mõne teise võrguga, peab järgima käesolevat eeskirja ja võrgu/võrkude eeskirju, kuhu ta ühendub.

Rakvere Vallavalitsus ei anna garantiid külalisvõrgu saadavusele ega turvalisusele. Külalisvõrgu kasutamist pakutakse olemasolevate võimaluste piires ja WiFi4EU projekti tingimustele vastavalt.

Külalisvõrku kasutades nõustud, et Rakvere Vallavalitsus ei vastuta kahjude eest mis võivad tekkida selle kasutamise käigus või tagajärjel.

Rakvere Vallavalitsuse ei võta vastutust teie või mis tahes kolmanda osapoole poolt üles laaditud, jagatud, edastatud või alla laaditud sisu ega mis tahes teabe eest, millega te võite kokku puutuda või mis tahes andmete eest, mis võivad kaotsi minna või ohtu sattuda külalisvõrguga ühenduses olles.

Rakvere Vallavalitsuse jätab endale õiguse mis tahes ajal ja põhjusel, mis tahes kasutaja ühendus katkestada. Kasutajatele ei anta juurdepääsu Rakvere Vallavalitsuse sisevõrgule ega lubata tarkvara installida Rakvere Vallavalitsuse seadmetesse.

Külalisvõrgu sobimatu kasutamine pole lubatud. Näiteks tuleb täita järgmiseid juhiseid:

Eelpool loetletud juhised ei ole lõplikud, mida Rakvere Vallavalitsus võib igal ajal kasutada, et teha kindlaks, kas konkreetne külalisvõrgu kasutus on sobimatu.EELPOOL MAINITUD EESKIRJAGA NÕUSTUMISEKS, KLÕPSAKE ALLOLEVAT NUPPU